Disclaimer

DISCLAIMER 2018
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website en wordt regelmatig geactualiseerd. Alle informatie wordt beschikbaar gesteld door Mulder-Hardenberg. Ondanks de aanhoudende zorg en aandacht die we geven aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd incompleet is of onjuistheden bevat. Indien dat het geval is, doen we al het mogelijke om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk correcties worden doorgevoerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit bij het gebruik van de website of enige informatie van de site of via de site.
Op alle producten en diensten zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, deze voorwaarden zullen u op verzoek worden toegezonden. Indien door middel van een link doorverwezen wordt naar websites van derden, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid en inhoud daarvan.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, te downloaden voor persoonlijk gebruik en te reproduceren zolang u de bron verstrekt, in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake auteursrechten en andere rechten. Het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, afbeeldingen, software, enz.) moet voorafgaande toestemming worden verkregen.

GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics Services. Mulder-Hardenberg heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Mulder-Hardenberg deelt geen gegevens met Google. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via Social Media of het Google Display Network.
De Privacy Policy van Google legt in meer detail uit hoe Google gebruikt wordt:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Website eigenaar: Mulder-Hardenberg B.V., H.N. Werkmanweg 17, 2031 BA  Haarlem

Website content beheer: Afdeling Marketing Communicatie, Mulder-Hardenberg B.V.
Onze klanten